Alfabetyczny Spis Pieśni i Nabożeństw

A

Nr

 

Str

118.

Abba Ojcze, tchnij w nas Ducha

118

117.

Abba, Ojcze

117

54.

Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz

67

21.

Ach witajże, pożądana

43

20.

Ach, ubogi żłobie

43

6.

Aklamacja przed Ewangelią

28

119.

Alleluja! Chwalcie Pana (Psalm 150)

118

100.

Alleluja, biją dzwony

103

102.

Alleluja, zmartwychwstał Pan

104

101.

Alleluja... O dniu radosny

103

22.

Anioł pasterzom mówił

44

7.

Archanioł Boży Gabryjel

33

343.

Ave Maria

279

B

Nr

 

Str

120.

Ballada o celniku Mateuszu

119

4.

Baranku Boży

21

121.

Barka

120

55.

Bądź mi litościw

68

285.

Bądźże pozdrowiona

235

122.

Będę chwalił Ciebie, Panie

120

56.

Bliskie jest Królestwo Boże

68

123.

Błękitne rozwińmy sztandary

121

124.

Błogosław, duszo moja, Pana (Psalm 104)

122

125.

Błogosław, Panie, nas

122

344.

Błogosławiona Dziewico

280

126.

Boża radość jak rzeka

123

130.

Boże mocny, Boże cudów

126

132.

Boże w dobroci

127

8.

Boże Wieczny, Boże żywy

33

127.

Boże, coś Polskę

124

128.

Boże, jesteś moim Bogiem (Psalm 63)

124

129.

Boże, lud Twój

125

131.

Boże, obdarz Kościół Twój (Psalm 122)

126

133.

Boże, Ty jesteś mocą

128

134.

Boże, zmiłuj się nad nami (Psalm 67)

128

135.

Bóg jest miłością

129

136.

Bóg kiedyś stał się jednym z nas

130

137.

Bóg nad swym ludem

130

23.

Bóg się rodzi

44

24.

Bóg w stajni

45

138.

Budujemy Kościół Boży

131

139.

Być bliżej Ciebie chcę

132

C

Nr

 

Str

140.

Cały świat niech śpiewa

132

323.

Chcę dziękować

265

286.

Chrystus Pan karmi nas

236

57.

Chrystus Pan przyszedł na świat

69

103.

Chrystus Pan w niebo wstępuje

104

142.

Chrystus Wodzem

134

104.

Chrystus zmartwychwstan jest

105

141.

Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza

133

143.

Chrystusa Pana

134

58.

Chrystusie

70

144.

Chrześcijanin to ja

135

287.

Chwal, Syjonie, Zbawiciela

237

345.

Chwalcie łąki umajone

281

145.

Chwalcie Pana wszyscy

136

324.

Chwalę Ciebie, Panie

266

325.

Chwała i dziękczynienie

266

2.

Chwała na wysokości Bogu

8

25.

Cicha noc

46

146.

Cichy, wieczorny mój śpiew

136

398.

Ciebie, Boga, wysławiamy

325

105.

Ciesz się Królowo Anielska

106

147.

Com przyrzekł Bogu

137

149.

Cóż Ci mogę, Panie, dać

138

148.

Cóż Ci, Jezu, damy

138

347.

Czarna Madonna

282

150.

Czego chcesz od nas, Panie

139

288.

Czekam na Ciebie, dobry Boże

238

9.

Czekam na Ciebie, Jezu mój mały

34

346.

Cześć Maryi

281

D

Nr

 

Str

151.

Dar chleba i wina

140

59.

Do Ciebie z serca

70

348.

Do Ciebie, Matko

282

26.

Do szopy, hej pasterze

46

60.

Dobranoc, Głowo święta

71

61.

Dobry Jezu, a nasz Panie

72

152.

Duchu Ogniu, Duchu Żarze

141

153.

Duchu święty, Boże przyjdź

142

154.

Duchu Święty, przyjdź

142

331.

Dziekuję Bogu dziś

270

155.

Dzień jeden rozpoczęty

143

326.

Dziękczynne pieśni śpiewajmy

267

327.

Dzięki Jezu

267

328.

Dzięki, o Boże Ojcze

268

329.

Dzięki, o Panie

268

330.

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

269

27.

Dzisiaj w Betlejem

47

28.

Dziś w stajence

48

G

Nr

 

Str

349.

Gdy nas ogarnie trwoga

283

29.

Gdy się Chrystus rodzi

49

30.

Gdy śliczna Panna

49

156.

Gdyby Pan

144

157.

Gdzie miłość wzajemna

145

62.

Gethsemani (Nie zrozumiecie nic)

72

63.

Getsemani (Spójrz tam w górze)

73

10.

Głos wdzięczny z nieba wychodzi

34

158.

Głos wołającego na pustyni

146

159.

Godzien jesteś

147

399.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

326

64.

Golgota

74

400.

Gorzkie żale

332

350.

Gwiazdo śliczna, wspaniała

284

351.

Gwiazdo zaranna

284

H

Nr

 

Str

31.

Hej, w dzień narodzenia

50

160.

Hosanna

148

32.

Hosanna śpiewajmy

50

65.

Hymn do Krzyża

75

I

Nr

 

Str

290.

Idzie mój Pan

239

289.

Idzie, idzie Bóg prawdziwy

239

161.

Idziesz przez wieki

148

162.

Idź, ogłoś to po górach

149

163.

Idźcie na cały świat

150

352.

Idźmy, tulmy się

285

164.

Ile razy pierś odetchnie

150

J

Nr

 

Str

291.

Ja wiem w kogo ja wierzę

240

332.

Jak Ci dziękować

270

165.

Jak Cię zrozumieć, Tajemnico

151

333.

Jak dobrze jest dziękować Ci (Psalm 92)

271

166.

Jak wlecze się i dłuży czas

152

167.

Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie

152

292.

Jam jest Chlebem Żywym

240

168.

Jam nie godzien, Panie

153

353.

Jasnogórska Pani

286

293.

Jeden Chleb

241

169.

Jeden jest tylko Pan

154

170.

Jeruzalem

154

172.

Jesteś radością mojego życia

156

354.

Jesteś tuż, obok mnie

287

171.

Jesteś, Panie, winnym krzewem

155

66.

Jezu Chryste, Panie miły

76

294.

Jezu, miłości Twej

242

173.

Jezu, ufam Tobie

156

174.

Jezus Chrystus jest moim zbawieniem

156

175.

Jezus daje nam zbawienie

157

176.

Jezus jest mym Przyjacielem

158

334.

Jezus jest tu

272

33.

Jezus malusieńki

51

106.

Jezus zwyciężył

106

295.

Jezusa ukrytego

243

355.

Już od rana rozśpiewana

288

K

Nr

 

Str

177.

Kiedy ranne wstają zorze

158

67.

Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc

76

178.

Kiedyś, o Jezu

159

68.

Kim my jesteśmy

77

296.

Kłaniam się Tobie

244

69.

Kochać to znaczy powstawać

78

179.

Kochajmy Pana

160

34.

Kolęda 2

52

401.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

341

180.

Kościół to nie tylko dom

160

70.

Króla wznoszą się ramiona

79

356.

Królowej Anielskiej śpiewajmy

289

181.

Króluj nam, Chryste

161

71.

Krzyżu Chrystusa

79

72.

Krzyżu święty, nade wszystko

80

182.

Kto się w opiekę

161

73.

Któryś za nas cierpiał rany

80

L

Nr

 

Str

402.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

342

403.

Litania do Najświętszej Maryi Panny

344

297.

Lud Twój, Panie

244

183.

Ludu Kapłański

162

74.

Ludu, mój ludu

81

35.

Lulajże, Jezuniu

52

M

Nr

 

Str

357.

Madonna

290

11.

Marana tha

35

358.

Maryja, cudne Imię

291

359.

Maryjo, Królowo Polski

292

360.

Maryjo, śliczna Pani

292

361.

Maryjo, Tyś naszą nadzieją

294

362.

Matka (Była cicha i piękna)

295

363.

Matka (Jest na świecie miłość)

296

75.

Matki człowieczej lament

82

364.

Matko Boga

296

365.

Matko Boża z Betlejemu

298

368.

Matko Najświętsza

301

369.

Matko niebieskiego Pana

302

366.

Matko, ja wielbię Cię

299

367.

Matko, która nas znasz

300

370.

Matko, od Ciebie się uczę

302

12.

Mądrości, która z Bożych ust wypływasz

36

36.

Mędrcy świata, monarchowie

53

184.

Miłosierne Serce Boże

163

185.

Miłość Twa

163

186.

Miłujcie się wzajemnie

164

37.

Mizerna cicha, stajenka licha

54

187.

Młodości naszej Przyjacielu

164

188.

Modlitwa

165

189.

Mosty

166

76.

Może daleko jesteś od Niego

83

190.

Mój Jezu, ufam Tobie

167

191.

Mój Mistrzu

168

371.

My chcemy Boga

303

N

Nr

 

Str

193.

Nasz Pan jest Dobrym Pasterzem

169

194.

Nasze plany i nadzieje

170

372.

Nie bądź smutna

304

195.

Nie bój się

170

196.

Nie lękaj się

171

197.

Nie rzucim Chryste

172

335.

Nie umiem dziękować

272

107.

Nie zna śmierci Pan żywota

107

13.

Niebiosa, deszcz spuśćcie

36

14.

Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry

37

336.

Niech będzie chwała i cześć

273

198.

Niech błogosławiony będzie Bóg

172

108.

Niech w święto radosne

108

337.

Niechaj będzie pochwalony

273

199.

Niechaj z nami będzie Pan

173

373.

Niepokalana (Wiedząc, że dzieckiem jestem)

305

374.

Nieprzebranych łask skarbnico

306

38.

Nowy rok bierzy

54

O

Nr

 

Str

200.

O Chryste Królu

174

201.

O dobre czyny

174

77.

O Głowo uwieńczona

84

39.

O gwiazdo Betlejemska

55

202.

O Jezu cichy i pokorny

175

298.

O Krwi najdroższa

245

375.

O Madonno

306

376.

O Maryjo bez grzechu poczęta

307

377.

O Maryjo, przyjm w ofierze

307

378.

O Maryjo, witam (żegnam) Cię

308

379.

O Matko, u stóp Twoich

308

299.

O mój Jezu, w Hostii skryty

246

300.

O niewysłowione szczęście

246

204.

O Panie mój

176

205.

O Panie nasz, Panie

177

206.

O Panie, szukasz dzieci Twych

178

301.

O Panie, Ty nam dajesz

247

207.

O Panie, Tyś moim Pasterzem (Psalm 23)

178

208.

O Stworzycielu Duchu przyjdź

179

209.

O Ty, co mieszkasz sam

180

404.

O zbawcza Hostio

347

203.

O, Jezu mój drogi

176

302.

Od dawna szukam twarzy

248

380.

Od jutrzenki

309

78.

Odszedł Pasterz od nas

84

79.

Ogrodzie Oliwny

85

210.

Ojcze przedwieczny

180

211.

Ojcze z niebios

181

338.

Ojcze, chwała Tobie

273

80.

Ojcze, jeśli możliwe

86

303.

Oto Chleb Aniołów

248

212.

Oto jest dzień

181

15.

Oto Pan Bóg przyjdzie

38

109.

Otrzyjcie już łzy

108

213.

Otwórzcie drzwi Chrystusowi

182

214.

Otwórzcie serca, tchnienie daje Bóg

182

P

Nr

 

Str

304.

Pan Jezus już się zbliża

249

215.

Pan nie opuszcza nigdy (Psalm 9)

183

305.

Pan uczynił wielkie rzeczy

250

306.

Pan Wieczernik przygotował

250

216.

Panie mój

184

1.

Panie zmiłuj się nad nami

7

307.

Panie, dobry jak chleb

251

217.

Panie, pozostań

184

308.

Panie, pragnienia ludzkich serc

252

81.

Panie, przebacz nam

86

218.

Panie, przyjdź

185

82.

Panie, spójrz

87

219.

Panie, umocnij wiarę naszą

186

83.

Panie, zmiłuj się nad nami

88

381.

Panience na dobranoc

310

382.

Pełna świętości

310

383.

Po górach, dolinach

311

220.

Pobłogosław, Jezu drogi

186

384.

Pod sztandarem Twym stajemy

312

222.

Pod Twą obronę

188

221.

Podnieśmy sztandary miłości, Alleluja

187

223.

Pokładam w Panu ufność mą (Psalm 130)

188

224.

Pokój zostawiam wam

189

225.

Posyłam was

190

84.

Posypmy głowy popiołem

88

226.

Potrzebuje cię Chrystus

190

85.

Powiedz ludziom

89

227.

Powołanie

191

385.

Pozdrawiam Ciebie, Matko

312

228.

Pójdź do Jezusa

192

309.

Pójdźcie błogosławić Pana

252

229.

Pójdźmy do Jego bram

192

40.

Pójdźmy wszyscy do stajenki

56

230.

Pragnę z Tobą być

193

231.

Prawo miłości

194

86.

Preces (Gdzie jesteś Panie, Boże)

90

232.

Precz odrzuciłem

195

233.

Prowadź mnie

196

87.

Przebaczenia czas

91

405.

Przed tak wielkim Sakramentem

348

234.

Przed Twym Miłosierdziem

196

235.

Przez chrztu świętego

197

110.

Przybądź, Duchu Święty

109

16.

Przybądź, Panie, bo czekamy

38

41.

Przybieżeli do Betlejem

56

310.

Przygotuję Ci serce

253

236.

Przyjacielem moim

198

238.

Przyjdź z pokłonem

199

237.

Przyjdź, Duchu Święty

198

239.

Przyjdźcie do mnie

200

311.

Przyjdźcie do stołu miłosierdzia

254

242.

Przyjmij od nas Panie

202

240.

Przyjmij, Boże, te dary

201

241.

Przyjmij, o Najświętszy Panie

201

243.

Przykazanie nowe daję wam

202

244.

Przyrzekałem

203

245.

Przystąpię do ołtarza Bożego (Psalm 43)

204

42.

Przystąpmy do szopy

57

246.

Psalm 148

204

5.

Psalm Responsoryjny

25

312.

Puste ręce

254

R

Nr

 

Str

247.

Radością naszą jesteś Ty

206

248.

Radośnie Panu hymn śpiewajmy

206

249.

Rozesłanie

208

88.

Rozpięty na ramionach

92

S

Nr

 

Str

313.

Serca nasze

255

250.

Serce Twe, Jezu

209

251.

Serce wielkie nam daj

210

386.

Serdeczna Matko

313

252.

Składamy Ci, Ojcze

210

314.

Skosztujcie i zobaczcie

256

43.

Skrzypi wóz

57

89.

Sław, języku

92

253.

Spójrz na nasze dary

211

17.

Spuśćcie nam na ziemskie niwy

38

90.

Stała Matka Boleściwa

93

91.

Syn marnotrawny

94

92.

Szara droga

95

Ś

Nr

 

Str

254.

Śpiewaj hosanna

212

44.

Śpij Dziecino mała

58

255.

Świadkami będziecie

212

18.

Świat na Ciebie czeka, Panie

39

256.

Świętemu Bogu oddaj cześć

213

93.

Święty Boże

96

257.

Święty jest nasz Bóg

214

258.

Święty jest nasz Pan

214

3.

Święty, Święty

16

259.

Święty, Święty, Pan Bóg zastępów

215

T

Nr

 

Str

260.

Tak jak rzeki

216

261.

To przykazanie

216

45.

Tryumfy Króla niebieskiego

59

262.

Twemu Sercu

217

315.

Twoja cześć, chwała

256

263.

Ty Panie

218

264.

Tylko Bóg mi dopomoże (Psalm 120)

218

265.

Tylko Ciebie pragnę

219

266.

Tylko tak mało żąda Pan

220

316.

Tyś w wieczerniku Chlebem sie stał

257

U

Nr

 

Str

317.

U drzwi Twoich stoję, Panie

258

318.

Umiłowałeś nas do końca

258

319.

Upadnij na kolana

259

387.

Usłysz Bożej Matki głos

314

339.

Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego

274

340.

Uwielbiam Ciebie, Panie mój

275

W

Nr

 

Str

388.

W ciszy

314

46.

W dzień Bożego narodzenia

59

47.

W grudniowe noce

60

94.

W krzyżu cierpienie

96

48.

W tę cichą noc

61

49.

W żłobie leży

62

267.

Warto żyć dla miłości

221

111.

Wesel się Królowo miła

110

50.

Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie

62

112.

Wesoły nam dzień dziś nastał

110

389.

Weź w swą opiekę

315

95.

Wieczny odpoczynek

97

341.

Wielbię Ciebie

276

268.

Wiele jest serc

222

270.

Wierzę w Ciebie, Panie

223

269.

Wierzę, lecz moja wiara, Panie

222

96.

Wisi na krzyżu

98

392.

Witaj najczystsza Królowo serc

317

390.

Witaj, Królowo nieba

316

391.

Witaj, Maryjo, śliczna Pani

316

320.

Witam Cię, witam

260

271.

Wspaniały Dawco miłości

224

113.

Wstał Pan Chrystus

111

97.

Wstanę i pójdę do mojego Ojca

98

272.

Wszystkie moje troski i kłopoty

224

273.

Wszystkie nasze dzienne sprawy

225

274.

Wszystko Tobie oddać pragnę

225

51.

Wśród nocnej ciszy

63

275.

Wy jesteście na ziemi

226

276.

Wystarczy iskra

226

277.

Wznieśmy swe ręce

227

342.

Wznoszę ręce me wzwyż

276

Z

Nr

 

Str

393.

Z dawna Polski

318

52.

Z narodzenia Pana

64

278.

Z tej biednej ziemi

228

98.

Zagubiony ślad

99

321.

Zamieszkałem wśród was

260

53.

Zaśnij Dziecino

64

394.

Zawitaj, Królowo Różańca

318

395.

Zawitaj, Matko Różańca świętego

319

99.

Zbawienie przyszło przez krzyż

100

396.

Zbliża sie do nas

320

322.

Zbliżam się w pokorze

262

397.

Zdrowaś Maryja

321

279.

Ześlij o Chryste

228

280.

Zjednoczeni w Duchu

229

281.

Złącz, Panie, miłujących Cię

230

114.

Zmartwychpowstał Pan prawdziwie

112

115.

Zmartwychwstał Pan

112

282.

Zobaczcie, jaką miłością

230

283.

Zostań z nami

231

19.

Zwiastowanie

40

284.

Zwiastunom z gór

232

116.

Zwycięzca śmierci

114